PLAATSNAMEN RADEN

Ronald Langereis - Amsterdam
Lancering, zaterdag, 25 september 1999
Update, 11 november 2011


Kies andere opgaven
Eerste 100    Tweede 100    Floris' pagina    Plaatsnamen raden 2
Rivieren raden   Interactief   Engelse versie
Vlaamse plaatsnamen raden

   het lichtknopje
Doe mee aan de ANAGRAM PRIJSVRAAG
Hoofdprijs 100 euro!

Voorbeelden
a. Loop een varkenshouder niet voor de voeten, als ie naar z'n Zwijndrecht 11
b. Het baronesje kreeg een brok in haar keel bij het aanschouwen van 's-Gravendeel 11


Er worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt
De letter ij telt 2 posities, de y vanzelfsprekend 1

Opgaven
1. Ik houd 't bij af en toe een potje schaak, omdat ik nog ......... 9
2. Je ziet die leatherboy zelden met z'n hond stoeien, omdat hij liever met .......... 10
3. Op Haarzuilens is ze heel secuur, maar met ......... neemt ze het niet zo nauw 9
4. Hij mag dan toevallig Van Hanegem heten, toch is hij de ......... 9
5. Het ABN gaat de .............. ter harte, dan de Hagenees 14
6. Ik kom geregeld in 't klooster, omdat ik graag met ............ 12
7. Het keukentje is echt te klein. Waar moet ik nu al mijn ...........? 11
8. Is een autokerkhof een plaats waar menig graaf naar ..........? 10
9. Ze was voor hem gewaarschuwd, maar evengoed bedotte de .......... 10
10. Wie zo afgelegen woont, is voor garen en band op ........ aangewezen 8
11. Om zo laat op je werk te komen moet je wel een verdomd .......... hebben 10
12. Hoewel het ......., moest ze haar lezing in Elsloo afzeggen 7

13. Wie weet hoeveel centimeter een ........? 7
14. In dit plaatsje moet je goed op je stuur letten, want de straten lopen er .......... 10
15. In het nieuwe roofdierenhuis komen de tijgers boven en ....... ....... 7+7
16. Ik ben een paar witte schijven kwijt, vandaar dat ik nu met ........./. 9/10
17. De ober keek wat zuur, toen wij onze koffie ........... 11
18. Hij laat die sombere eik rooien, omdat hij meer van ......./. 7/8
19. Ga jij de pinguns maar bekijken, als je 't niet erg vindt dat ik naar de ....... 7
20. Was me dat lachen, met die klapsigaar! Zijn hele gezicht ...... zwart 6
21. Bij de bosrand zag de jager een ........... 11
22. De Noordpool is de enige plaats op aarde die volkomen ".........." is 10
23. Op de driesprong stonden onder een afdakje .......... kruisen 10
24. Ik heb op school nog het ....... stijl geleerd, met een leesplankje 7

25. Als hij zijn telefoon niet opneemt, ...... dan op via zn pieper 6
26. Zijn T-shirt was redelijk droog gebleven, ............. was geheel doorweekt 13
27. Het natuurpad voerde ons door een bos en ........ gronden 8
28. Om Maxima op te sporen ging het journaille de buren ........ 8
29. De paus had geen antwoord op de vraag, of ........ lust 8
30. Als t verkeer een beetje meezit, ........ een uur of zes thuis 8
31. In Katwijk vinden ze t maar niks dat de weduwe Pronk t met een ............... 15
32. Dit dorp bestaat geheel ......... 9
33. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar inmiddels is t al ........ goed tussen hen 8
34. Nee dank je, ik blijf maar .......... geen koffie 10
35. t Viel ons op dat vooral de Groningers de onbehouwen ............... 15
36. Als je geen Witte Reus gebruikt, wordt de was op 't laatst uitgesproken ...././. 4/5/6

Nieuwe en Ingezonden Opgaven
37. Met een klamboe heb jij de .........., in plaats van zij jou! 10
38. Toen de rechter eiseres verzocht haar bewering te .......... in snikken uitgebarsten 10
39. Als hij klaar is met zijn avondmaal, ...... we hem aan het kruis 6
40. Dat gaat ....... Bosch toe, zoete, lieve Gerretje 7
41. Door een ongelukkige degenstoot is een ............. van ons heengegaan 13
42. "Hoeveel zou ............. zijn?" vroeg de kidnapper van de edelman zich begerig af 13
43. Het is dat dorpje dat onder Assen ligt, maar net ........... 11
44. Spuit jij eens wat slagroom op de vlaai, langs de rand een beetje en in het .......... 10
45. De bijstandmoeder zat tot haar .... in de schuld 4
46. ..... op de Dam, wie denk je dat ik tegenkom? 5
47. Toen Bolke zijn hoofd weer uit de schoorsteen haalde, was zijn hele ........ 8
48. Ik zie 't hier niet zitten, ik ga naar ....... 7


Keukentje verbouwen?
Slide show

49. Eenmaal op de green hoefde hij het balletje alleen nog maar te ...... 6
50. Haar zonvakantie had niet veel om 't lijf, maar ......... wel 9
51. Koppig weigerde de visboer de gebakken ...... voor hem in te pakken 6
52. De koningin is weg, dus ..... loper maar weer op 5
53. Door de gangen van de oude herberg sloft 's nachts de schim van een ......... 9
54. Dat Polletje Piekhaar zullen we met wat ...... lekker cool koppie geven 6
55. Je hebt geen idee hoeveel ...... door erosie in de Geul terechtkomt 6
56. Voor het schilderen van een mes heb je een ............ nodig 12
57. Achteraf vertelde de chirurg haar, dat hij de hele ...... in n keer had weggehaald 6
58. Een wielklem kan behoorlijk wat ergernis ..... 5
59. Het zijn niet alleen de skaters die een te ........... aanhebben 11
60. Als u gebruik wilt maken van de zonnebank zal ik u eerst in moeten ......... 9


Aan vakantie toe?
Reisverslagen en foto-albums

61. Met verpissen wint hij van me, maar met Scrabble ..... hij geheid 't onderspit 5
62. 'Bokkeneukersveen' is 't achterlijkste ......... dat een stedeling zich kan voorstellen 9
63. Het scheelde maar een haar, of de keeper ...... gehouden 6
64. In India is het normaal dat je voor een overstekende ........ 8
65. Toen het melkmeisje zijn klomp had gebroken, legde de ........ over de knie 8
66. In de tuin van het gemeentehuis ziet men soms een .......... 10
67. Waar je ook kijkt, in Nepal is 't een en ........ wat je ziet 8
68. Werp een ....... eens een kaaskorstje toe, als hij boven de markt vliegt 7
69. Omdat ze als de dood is voor ......... om het weiland heen gelopen 9
70. Hij sliep met zijn .......... aan om 's morgens als eerste weer op de lange latten te staan 10
71. De vrome vrouw zag bij haar intrede in het ............ innigste wens vervuld 12
72. Hoe ze 't moest formuleren zag Tante Betje niet zo ............ de Van Dale gaan halen 12


Voer zoekwoorden in en


zie waar ze voorkomen


73. Na de confrontatie met de wilde ........ hond geen poot meer verzetten 8
74. In Gran Dorado heb je huizen met ............ met koud stromend water 12
75. De vogel die daar vliegt is geen ....... een meeuw 7
76. En bij problemen? Kan ik dan bij ....... ? 7
77. Voor 't tafeltje bij het raam, drie whisky, twee wodka en ...... graag 6
78. Druk op ..... om naar het volgende scherm te gaan 5
79. Elke keer als ik in zijn ........., komt de boer naarbuiten en pakt mijn schop af 9
80. Een eigen ...... in de krant is een aardige schnabbel voor bekende Nederlanders 6
81. De ochtend na het feest had ze een stevige kater. Och, och, wat ......... 9
82. Zodra ik de veerman heb gevonden, ..... naar de overkant 5
83. Sinds die vreselijke storm, heeft de dorpskerk een ........... 11
84. Over de prairie weerklonk het gedreun van ...... ..... De kudde was op hol geslagen 6+5


Gedichtje lezen?
Gedichten en Rondelen

85. Volgens mij begreep hij je uitleg niet. Hij ........ bij, in ieder geval 8
86. Nu ik gepensioneerd ........ ik mijn vroegere baas graag tegen de schenen 8
87. Als ik de ...... moet je 'm wel vangen, natuurlijk 6
88. "Ach vader," zei ik, "drink niet meer." En die zatlap toch maar ......... 9
89. De weidevogel keek in de sloot en zei: "Als m'n ........... maar goed zit!" 11
90. Geen beste lokatie voor de wasmachinebranche: Al je was gaat ............... 15
91. Heel vreemd, tijdens de Vasten worden de zeden daar alsmaar ...... 6
92. Je zal als uroloog toch maar in ...... wonen! 6
93. Voor je rust moet je de berg op. Hier beneden is het een ......... 9
94. Vrome zwijnen, daar in .......... 10
95. Wat Erwin Krol ook voorspelt, hier is het altijd ........ bliksem 8
96. Bij de laatste overstroming, zaten de bewoners van de ........... flink in hun rats 11

97. Niks gezellig lang natafelen. Onze raadsman zweert bij een ........... 11
98. In haar ogen is het altijd ...... 6
99. Toen de bekende blauwe envelop kwam, bleek de lottowinnaar maar ........ 7
100. Als je een speld zoekt, moet je niet in de buurt van ......... zijn 9

Kies andere opgaven

Eerste 100    Tweede 100    Floris' pagina    Plaatsnamen raden 2 Rivieren raden
Oplossingen                    Vlaamse plaatsnamen raden Interactief !


Even je gedachten verplaatsen? Laat ze dwalen tussen de rijen van
onwijs wijze uitspraken


Lotgevallen bij de grens
GR5 Maastricht-Visé

Strompelend langs de taalgrens op zoek naar nieuwe plaatsnamen bij 35°C
Lees ons reisverslag


Email: lagedor Free counter and web stats