PLAATSNAMEN RADEN
- 2 -

Lancering, zondag, 10 oktober 1999
Update, 24 februari 2009


Voorbeelden
a. De Wederdopers gingen .....-naakt over straat Spier 5
b. Ondanks haar lonkende blik, liet hij zich niet ver-...... tot een praatje Leiden 6

Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van de puntjes de passende plaatsnaam in te vullen. Het moet wel een bestaande, Nederlandse plaatsnaam zijn. De lijst met alle oplossingen vind je hier.
Succes!Er worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt

Opgaven

1. Hij put zijn inspiratie voornamelijk ........-rijk vocht 8
2. We hebben zondag bij magasin 't Wespennest toch zo gezellig ge-......-d 6
3. Aan de Amstel aten we me-................ bananen 16
4. Op nieuwjaarsdag zullen honderden mensen weer het ijsk-......... inrennen 9
5. De gelovigen in dit stadje beweren dat de ...........-fde in een onderaardse grot 11
6. Jachtopzieners van 't Loo erkennen dat van de winter veel ..........-ou is omgekomen 10
7. Nooit geweten dat met dit oude tr-..........-arbeiders vervoerd werden 10
8. Door de aardbeving is het oer-.........-welf van de basilica ingestort 9
9. De Waalse expediteur keek wel uit om zijn vracht-..........-t te parkeren 10
10. Het doosje visvoer droeg een etiket met een levensgrote water-....... getekend 7
11. 't Knaagt aan me dat 't me nog steeds niet gelukt is die stomme h-.........-men te leren 9
12. Voor 't materiaal wou de aannemer een v-........ hebben 8

13. Schei toch uit met dat gejammer. Je kunt be-.......-doorn even bellen 7
14. Terwijl we de giraffes stonden te filmen, stal een troep ba-...... onze Landrover leeg 6
15. De b-......... gedecideerd de deur voor de neus van de nieuwsgierige jonge vader 9
16. Op Vinex-locaties worden in een oogw-......... uit de grond gestampt 9
17. Met die weegschaal w-.........-man best een gokje wagen 9
18. Ajax kreeg van Volend-.........-adig van langs 9
19. De bankdirecteur kreeg opeens ontzettende trek in een .....-rentenstoet 5
20. Wie gaa-......... tellen om te zien hoeveel mensen er binnen zijn? 9
21. Als je hard fl-........ ze het boven wel 8
22. Altijd weer leuk, een bezoekje aan het .....-andenpunt 5
23. Onvoorstelbaar hoe v-......... stond tijdens de kermis van de zomer 9
24. In alle vroegte bracht de strooiploeg een laag ............-an 12

25. Mij benieuwen of die Peper wordt gesc-..... 5
26. Dacht ik dat ik op een .....-der was gestuit. Bleek 't smeerkaas te zijn! 5
27. Een beetje wind hoeft toch geen be-......-ing te zijn de boot naar Friesland te nemen 6
28. Wat bent u s-.......-emeester. Over w declaraties stelt toch niemand stekelige vragen 7
29. Na de koers .........-ners meteen onder de douche 9
30. Jullie eten h-.......-r zelf ook wel eens een maaltje mosselen? 7
31. Bij verkiezingen in Arkan-..........-egenstanders van Clinton tot nu toe bot 10
32. Jan Huygen ontplofte bijna toen zijn mannen tegen zijn beve-.......... op het galjoen 10
33. Als ik met gloeiend sop de stoep schr-.....-pen de stenen nog minutenlang na 5
34. Wie in de kassen werkt hoeft geen .......-ergoed te dragen 7
35. Visserslatijn: Hij beweert met n ..........-tien gevangen te hebben! 10
36. Doet u toch maar die andere jurk, want de-.....-e kakkerig 5

37. Nu ze met een chronisch gebrek aan ........-en, blijven ze maar flauwiteiten spuien 8
38. Tot zijn ontsteltenis zag de chef-......... beestjes in de bouillon drijven 9
39. Dit is een probaat middel teg-........-ljeuk, verklaarde de huidarts minzaam 8
40. Nooit geweten dat er op de Veluwe bizons zijn, maar ik zag net een k-.....-open 5
41. De roddelpers wist haar klaagverha-......-dramatische proporties te geven 6
42. De gelaten passagier bij de h-........-de op toen de bus eindelijk de hoek om kwam 8
43. Geen schijn van kans dat Beatrix .......-ster aak ooit zal verkopen 7
44. Na uren vergeefs wachten, wierp de visser zijn .......-ver zijn schouder en sjokte weg 7
45. Door de TV is t nog maar zelden dat we zelf naar de intocht van ..............-an kijken 14
46. Ze zijn het dorp beslist niet blindelings ontvlucht! Ze deden ......-verwogen 6
47. Bij het duiken deed Maxima ...........-opjes in, omdat ze de hare niet vinden kon 11
48. In de koelkast van haar pension vond ze een bakje met iets erin dat op b-........ 8


Lotgevallen bij de grens
GR5 Maastricht-Visé

Strompelend langs de taalgrens op zoek naar nieuwe plaatsnamen bij 35°C
Lees ons reisverslag


Nieuwe Opgaven

49. Lopend langs de grens liet Lotje zich blijk-............-cijzebroodje goed smaken 12
50. Steeds als ik dit smeer-.........., geeft de drogist me er een vette knipoog bij 10
51. Te denken dat men in tijden van we-.........-en een typisch mannelijke dracht vond 9
52. Eenden snebberden opgewonden door het k-..........-reiger keek hautain toe 10
53. Na uren schuilen in een beren-.......-en we tenslotte door een patrouille opgepikt 7
54. In het verkeer zie je maar al te vaak, hoe extre-.....-sen kunnen reageren 5
55. Dwergen ........-de op zoek naar goud en edelstenen 8
56. Wolken dreven langs het z-.........-p rees op uit de sloten tussen de weilanden 9
57. Nu de snelweg toch wordt doorgetrokken, zijn de villabewoners hier mooi gesj-...... 6
58. Als je ziet wat dit land ..........-ische conflicten, maak je je geen illusies meer 10
59. Op het balkon nam de scho-....... tegenover het schavot zijn plaats in 7
60. Ik vraag me wel eens af, hoelaat Freek op zn vr-..........-ig uit de hoek kan komen 10

61. Op deze berg is de la-.....-inds een eeuwigheid afgekoeld 5
62. Door al dat zinloos geweld zou je niet eens meer naar de supermarkt dur-.....-pen 5
63. Als je toch naar Kronenburg gaat, neem dan meteen een pak k-......-elk mee 6
64. Het bijzondere van zwemmen is dat zelfs een spastisc-.......-iger van wordt 7
65. Ik geef toe, Edelachtbare, dat zijn aanval van razer-........-oegen deed 8
66. Wie op roe-.......... zijn pijlen op de massamedia 10
67. Men zegt dat slapen in een hunebed een men-......-r maakt 6
68. Bij de marine staan moe-.........-heid van geest hoog aangeschreven 9
69. Ze deed haar grachtenpand weg en kocht er daar een villa met tien k-..........-erug 10
70. Dorp n-..... valt ten prooi aan de witte schimmel van moderne nieuwbouwwijkjes 5
71. Hier in de duinen kwam die t-........-aar me toe en toen mocht ik drie wensen doen 8
72. In 't parochieblad werd bedekt beschreven, ..............-lijke waarden verkwanselen 14

73. Alleen een do-.......... daar naar de verzopen kater van een geloosde politicus 10
74. De directeur noemde in zijn int-........... niet wit, niet zwart, maar gekleurd 11
75. Wil jij, als ik niet op het l-.......-presso voor de analisten maken? 7
76. "Nochtans heeft mijn zotter-........-oegen gedaan," peinsde Marieke 8
77. Na een dagje op 't randmeer, voeren we b-........ de sluis binnen 8
78. Tactloos van die arts om tegen een HIV-patiënt ".....-ositief," te zeggen 5
79. Terwijl de dijkgraaf de pierenbak voor ons openhield, deden ...........-in 11
80. Toen ze eindelijk kwam opd-...........-de zij van verre al met haar graftakken 11
81. Hoor die vogels eens tsj-........-es! Dat klinkt vrolijker dan jullie eigen gekwetter 8
82. Het i-.....-eesje en het blijft nee! Je moeder en ik willen geen gifslang in huis! 5
83. Zijn poëtische voordracht over de Veluwe maakte menigeen een r-...-rijker 3
84. De tocht met Lotje door het heuvelland wa-........-nelijk niet goed bevallen 8

85. Je weet toch, dat als je je water hier tegen de ker-.............-gerucht van komt 13
86. Als discot-.........-elingen gaan toelaten, is het gauw gedaan met die stadse fratsen 9
87. Hoewel hij wist dat de kok ze ...........-ed de maat geen suiker in de Bossche bollen 11
88. De frauderende boekhouder vergokte wekelijks een jaar-..........-voortse speeltafels 10
89. Het is een gladde visboer als hij u 2,50 extra voor het ontschubben van u-......-kent 6
90. In zo'n slaperig Brabants dorpje kun je met je levensloopregeling rustig weg-........ 8
91. We gaan met halsbrekende aanpassingen aan de werkplekin-........-gernissen uitbannen 8
92. Hoe kan iemand nu bij gebakken sc-.........-'s blond serveren, mopperde Joh. van Dam 9
93. Geen geld voor de wasserette? Lucht dan regelmatig je onder-................-wandelingen 16
94. De doorsnee Fries zweert bij strenge ...........-rijgen er echter geen warm gevoel bij 11
95. Mag ik zijn leven samenvatten als een ...........-en in een ravijn vol ongelukken 11
96. Ze heb-........-pen geboden, al ging het bepaald niet van harte 8

97. Als ik aan de vaart bij een water-........-enk ik weer aan de pionierstijd in de polder 8
98. Voor ik die drie ontbrekende stuivers bij elkaar gebedeld heb is de ope-......-n einde 6
99. Ik vraag me af wat jo-....... geeft midden in 't land zo'n dom gebouw neer te zetten 7
100. Haar Zuidfriese volksliedjes worden hoog geprezen, vooral ...............-ren 15

Bekijk de antwoorden van deze 100 opgaven

of

ga door naar de volgende 100 opgaven van dit type.Andere opgaven
Interactief ! Rivieren raden en meteen zien of het goed is!
Er is ook een Engelse versie en nu ook Vlaamse plaatsnamen raden
Losse opgaven Eerste 100      Tweede 100      Derde 100      Floris' pagina
Een FOTOREBUS 24 interactieve rebussen van elk 3 plaatjes
Vul de naam van een bekend persoon in en zie gelijk of het goed is.

Email: lagedor Free counter and web stats